Etiket arşivi: Türk Vatandaşlık Başvurusu Nereye Yapılır

İstisnai vatandaşlık başvurusu nereye yapılır

İstisnai vatandaşlık başvurusu nereye yapılır.

İstisnai vatandaşlık başvurusu nereye yapılır
İstisnai vatandaşlık başvurusu nereye yapılır

Türkiye’de ev, mülk, gayrimenkul alarak, istisnai vatandaşlık başvurusu işlemleri,
Yabancı uyruklu İranlı, Iraklı, Ürdünlü, Tunuslu, Kuveytli, Mısırlı, Libyalı yabancıların Türkiye’de ev alarak, vatandaşlık başvurusu sürecinde, dikkat edilmesi gereken, çok önemli hususlar bulunmaktadır.

Vatandaşlık Başvurusu işlemleri ve gerekli evraklar

Mülk alacak olan yabancı ile Mülkü satacak olan kişi arasında, Satış vadi sözleşmesi düzenlenir.
Taşınmaz mülk ev, dükkan, bina gayrimenkulun, satışında, Askeri güvenlik açısından satışı izni,
SPK Yetkilisi tarafından gayrimenkul’un 250.000 Dolar veya daha üzerinde değerinin tespiti raporu,
Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Yabancılar Daire Başkanlığı Değer tespit ve işlem olur yazısı,
Tapuda 3 yıl satılamaz taahhüt şerh yazısı,
Yabancı kişinin Doğum belgesi,
Yabancı kişinin Medeni Hal belgesi
Yabancı kişinin Adres yeri belgesi
Yabancı kişinin Adli sicil belgesi

Bu işlemler yapılır iken yabancı kişinin kendisi, eşi ve çocuklarının J bendinden ikamet izni başvurusu işlemi başlatılır.
Tapu belgesi
İkamet adres yeri belgesi,
Özel sağlık sigortası,
Pasaport fotokopisi
Doğum belgesi
Fotoğraf

Bu işlemler neticesinde alınan j bendinden ikamet izni ile Vatandaşlık başvurusu işlemlerine başvuru yapılabilir.

Nüfus vatandaşlık Başvurusunda
Yabancı kişinin yukarıda açıklamış olduğumuz belgeleri ile vatandaşlık başvurusu yapılabilir.

Türk Vatandaşlık Başvurusu Nereye Yapılır

Türk vatandaşlık başvurusu nereye yapılır

Türkiye’de yabancı uyruklu kişi ikameti, Türk kanunlarına uygun olarak bulunduğu ildeki GÖÇ İdaresi Müdürlüğünden ikamet izni belgesi alarak ikamet etmektir. Türk vatandaşlığı başvurusu yapacak olan yabancının ikamet izin belgesinin gün sayımı ilgili müdürlüğe başvuru yapılarak tespit ettirilir

 

Türk Vatandaşlık Başvurusu Nereye YapılırYabancıların vatandaşlık başvurusunda evlilik ile yolu ile başvurularda kensintisiz 3 yıllık ikamet izin belgesi ile ikamet etmiş olması gerekir. Diğer başvuru şekillerinden olan genel vatandaşlık başvurularında ise yabancı uyruklu kişinin vatandaşlık başvurusu yapmadan geriye dönük en az 5 yıllık kesintisiz ikamet izin belgesi olması gerekir.

Yabancıların Türk vatandaşlığı başvurularında gün hesaplaması yapıldığında çok önemli bir detay şart daha vardırki oda yabancı uyruklu kişi izin süresi içinde toplamda 180 günden fazla yurt dışında kalmamış olması gerekir.

Türk Vatandaşı Olma Şartları Evlilik

Türk vatandaşlığının evlenme yoluyla kazanılması, Yabancı uyruklu kişi Türk vatandaşı ile evli olması hemen ve doğrudan Türk vatandaşlığı hakkı vermez.
Türk vatandaşı ile evli olan yabancı uyruklu kişiler evliliğini sorunsuz ve düzenli olarak en az 3 yıl sürdürdükten sonra ve bu süre zarfında kanuni ikamet izin belgesini kesintisiz aldıktan sonra 4 üncü yılında Türk vatandaşlığına başvuru yapabilir.

Evlilik yolu ile Türk vatandaşlığına başvuru yapacak olan kişilerde
Aile birliği içinde yaşama şartı aranır.
Evlilik birliği ile bağdaşmayacak bir faaliyette bulunmamış olması gerekir.
Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmama,
şartları aranır.
Başvurudan sonra Türk vatandaşı eşin ölümü nedeniyle evliliğin sona ermesi halinde Türk Vatandaşlık Kanunun birinci fıkrasının (a) bendindeki şart aranmaz.
Evlenme ile Türk vatandaşlığını kazanan yabancılar evlenmenin butlanına karar verilmesi halinde evlenmede iyiniyetli iseler Türk vatandaşlığını devam ettirirler.

Türk vatandaşlığı başvurusu için gerekli olan belgeler

Türk vatandaşlığı başvurusu için gerekli olan belgeler
Türk vatandaşlığı başvurusu için gerekli olan belgeler

Türk vatandaşlığı başvurusu için gerekli olan belgeler

Türk vatandaşlığı başvurusu için gerekli olan belgeler

Türk vatandaşlığı başvurusu için gerekli olan belgeler

Evlilik yoluyla Türk vatandaşlığına geçmek için gerekli belgeler
Türk vatandaşlığının evlenme yoluyla kazanılması için gerekli evraklar

a) Türk vatandaşlığı isteğini belirten matbu form dilekçe.
b) Türk vatandaşı eşine ait olan ve yetkili müracaat makamlarınca e devlet sisteminden alınan nüfus kayıt örneği.
c) Yabancı uyruklu kişinin hangi devlet vatandaşı olduğunu gösterir pasaport veya benzeri belge gerekir.
ç) Kişinin kimlik bilgilerini gösteren doğum belgesi veya nüfus kayıt örneği gibi belgesi
d) Yabancı uyruklu kişi Türk vatandaşlığına başvurusundan geriye dönük 3 yıllık ikamet ettiği gösterir GÖÇ idaresinden alınmış olan ikamet izin belgesi.
e) Herhangi bir suç nedeniyle hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı bulunuyor ise onaylı bir örneği.
f) Kişinin doğum tarihinin ay ve günü bulunmuyorsa, doğum tarihinin tamamlanması için ülkesinin yetkili makamlarından alınmış belge, belgenin temin edilememesi halinde ise 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 39 uncu maddesi gereğince işlem yapılmasını kabul ettiğine dair imzalı beyanı.
g) Hizmet bedelinin Maliye veznesine yatırıldığını gösteren makbuz.

Evlilik yoluyla Türk vatandaşlığına geçmek için gerekli belgeler
Türk vatandaşlığının evlenme yoluyla kazanılması için gerekli evraklar