Yabancı Bakıcı Çalışma İzni Uzatma

Yabancı Bakıcı Çalışma İzni Uzatma

Yabancı Bakıcı Çalışma İzni Uzatma
Yabancı Bakıcı Çalışma İzni Uzatma

Evinizde Annenize, Babanıza, Hastanıza veya çocuğunuza bakan yabancıların, çalışma izni alımı işlemleri, Ayrıca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından,  yabancı bakıcı çalışma izni almış olan yabancıların, çalışma izni uzatma işlemlerinde, dikkat etmesi gereken hususlar, ve gerekli belgeler konulu, bilgilendirme yazımızdır.

Müşavirler Danışmanlık olarak, yabancı bakıcı çalışma izni alımı işlemleri veya çalışma izni uzatma işlemlerinizde, siz hangi şehirde yaşıyorsanız yaşayın, bizler internet ortamında, sizlere bilgi desteği ve danışmanlık hizmeti verebiliriz,

Çalışma İzni Uzatma Başvurusu Nasıl Yapılır

Çalışma İzni Uzatma Başvurusu Nasıl Yapılır
Çalışma İzni Uzatma Başvurusu Nasıl Yapılır

Daha önce almış olduğunuz, yabancı bakıcı çalışma izni uzatılması, yine aynı şekilde Çalışma ve Sosyal  Güvenlik Bakanlığı, Uluslararası İş  Gücü Genel Müdürlüğü web sitesinde, Çalışma izni  başvurusu online sisteminden yapılmaktadır.

2018 yılı itibari ile Çalışma izni alımı veya uzatma başvurularında e-imza ve KEP hesabı bilgisi sistemine geçilmiştir.

Yabancı bakıcınızın çalışma izni uzatma başvurunuzu  Çalışma Bakanlığı e sitemi üzerinden yapacaksınız. Gerekli belgeleri hazırlayıp e-imzanızı ve KEP Hesap bilginizi aktif hale getirdiğinizde e-çalışma izni başvuusu yapmakta zorlanıyor iseniz lütfen bizleri arayınız yardımcı oluruz danışmanlık hizmetimizden çok ekonomik olarak yararlanabilirsiniz.

Yabancı Bakıcı Çalışma İzni Uzatma Nasıl Yapılır

Yabancı Bakıcı Çalışma İzni Uzatma Nasıl Yapılır
Yabancı Bakıcı Çalışma İzni Uzatma Nasıl Yapılır

Yabancı ev hizmetlisi bakıcıların, çalışma izni uzatma başvurusu işlemleriniz için, sizlere bir telefon kadar yakınız. Bir çok  mevzuat ile ilgili danışmanlık hizmetleri vermekteyiz. 1987 yılından bu güne kadar, bir çok yerli ve yabancı yatırımcıların, yatırım teşvik belgesi, Turizm işletme belgesi işlemleri, Yabancıların vatandaşlık, oturum ve çalışma izni işlemlerini yapmaktayız.
Yabancı bakıcı çalışma izni, uzatma işlemleri ile sizlere bir kapı aralama imkanı bulacağız;  Bu vesile ile siz değerli yatırımcı, müteşebbis kişilere danışmanlık hizmeti verebilmekteyiz. Bizler bu düşünce ile evlerde çalışan yabancıların çalışma izni işlemlerini yaptığımızda, aile reisi bir çok holding firma sahibi yatırımcı kişilerle tanışabilme imkanı buluyoruz.

Bu amaç ile vermiş olduğumuz hizmet mücadelesi bir çok kapıyı açabilmemize imkan sağlamaktadır.

Yabancı Çalışma İzni Uzatma Başvurusu

Yabancı Çalışma İzni Uzatma Başvurusu
Yabancı Çalışma İzni Uzatma Başvurusu

Yabancı Bakıcıların çalışma izni ve uzatma işlemleri Ev hizmetlisi adı ile yaşlı, hasta ve çocuk bakıcısı olarak çalışma izni verilmektedir ve bu konuların dışında evde yabancılara sadece ev temizliği gibi çalışma izni verilmemektedir. Çalışma Bakanlığı çalışma izni alımı veya çalışma uzatma işlemlerinizde lütfen bizi arayınız, Amacımız sizlere en ekonomik hizmet ile kalıcı iletişim kazanmak sizin ve çevrenizin işlemlerini yapabilme imkanı bulabilmektir.

Çalışma izni başvurusu, danışmanlık hizmetimiz ile özel teşebbüs olarak bir çok sektör ile ilgili işlemlerinize danışmanlık hizmeti verebilme imkanı bulacağız, dostluklarımız kalıcı ve sağlıklı yürüsün diye yaklaşık 30 yıldır işimizi ciddiye alıp kalıcı dostluklar kazanmaya çalışmaktayız.

Yabancı Çalışma İzni Nasıl Uzatılır

Yabancı Çalışma İzni Nasıl Uzatılır

Yabancı Çalışma İzni Nasıl Uzatılır
Yabancı Çalışma İzni Nasıl Uzatılır

Bu süreçte Evde hasta, yaşlı veya çocuk bakıcı olarak çalışan, yabancı bakıcı çalışma izni süre uzatımı, Ayrıca İş yerlerinde çalışan yabancı personellerin çalışma izni süre uzatımı işlemleri, gerekli evraklar nelerdir?  konulu bilgilendirme yazımızdır. Bu süreçte, çalışma izni süre uzatımı nasıl yapılır? konumuzun açıklaması;  Çalışma izni ile Evlerde Yaşlı, Hasta ve Çocuk Bakıcısı olarak çalışan yabancıların, çalışma izni uzatılması, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının online sisteminden yapılır.

Yabancı uyruklu bakıcı çalışma izni uzatma işlemlerinde, Çalışma izninde işveren olarak görünen kişinin e-imza ve KEP hesabı ile çalışma izni uzatılır. Gerekli olan belgelerin scenner ile bilgisayar ekranına taratılıp hazır edilmesi gerekir.

Evde Yabancı Uyruklu Bakıcı Çalıştırma Şartları

Evde Yabancı Uyruklu Bakıcı Çalıştırma Şartları
Evde Yabancı Uyruklu Bakıcı Çalıştırma Şartları

Evinizde temizlikçi, bulaşıkçı, gündelikçi ve hizmetçi olarak yabancı personel çalıştıramazsınız. Sadece çocuk bakımı, yaşlı bakımı ve hasta bakımı için yabancı uyruklu bakıcı çalıştırabilirsiniz.

Evinde 15 (ON BEŞ) yaşından küçük çocuğu bulunanlar çocuk bakıcısı olarak çalıştırma şartıyla izin alabilir.
Evinde veya birinci derece akrabası olması şartıyla başka bir evde 65 (ALTMIŞ BEŞ) yaşından büyük birisinin genel bakımını yapması şartıyla izin alabilir.
65 yaşından küçük ama hastalığı doktor raporu ile sabit olanlar için birinci dereceden akrabalar, ilgili kişinin bakımında çalıştırma şartıyla, yabancı bakıcıya çalışma izni alabilirler.

Çalışma İzni Uzatma Başvurusu Nasıl Yapılır

Çalışma İzni Uzatma Başvurusu Nasıl Yapılır
Çalışma İzni Uzatma Başvurusu Nasıl Yapılır

Çalıştırmayı düşündüğünüz yabancı uyruklu bakıcının oturma izni olup olmadığı çok önemlidir. Oturma izni olan bakıcı için Çalışma İzni almak hem daha kolay hem de daha az maliyetli olmaktadır.

Yabancıyı izinsiz çalıştıran işveren veya işveren vekillerinin, yabancının sınır dışı edilme işlemleri konusundaki yükümlülükleri hakkında 4817 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası “Çalışma izni bulunmayan yabancıyı çalıştıran işveren veya işveren vekillerine her bir yabancı için beş bin Türk Lirası idarî para cezası verilir. Bu durumda, işveren veya işveren vekili yabancının ve varsa eş ve çocuklarının konaklama giderlerini, ülkelerine dönmeleri için gerekli masrafları ve gerektiğinde sağlık harcamalarını karşılamak zorundadır.” hükmü amir olup bu düzenleme çerçevesinde işlem tesis edilecektir.

Yabancı Bakıcı Çalışma İzni Uzatma

Yabancı Bakıcı Çalışma İzni Uzatma
Yabancı Bakıcı Çalışma İzni Uzatma

Çalıştıracağınız yabancı bakıcının GÖÇ idaresinden alınmış olan izni var ise Çalışma Bakanlığına Çalışma izni başvurusu için gerekli olan belgeler

Ev Hasta veya Çocuk Bakıcısı olarak Çalıştıracak olan yabancı ile işveren arasında belirli süreli iş sözleşmesi
Yabancı uyruklu bakıcının çalışma izni belgesi
Yabancıya ait pasaport sureti
Yabancıya ait bir adet fotoğraf (Son altı ayda çekilmiş)
İşverene ait nüfus cüzdanı fotokopisi
İşverenin detaylı nüfus kayıt örneği ve muhtarlıktan alınmış yabancının çalışacağı adresi gösteren yerleşim yeri belgesi
Başvuru danışmanlık firması tarafından yapılacaksa vekaletname.İşverenin e-mail adresi:

Yabancı çalışma izni yurt dışı başvuru randevusu için gerekli olan bilgiler

Yabancının Adı Soyadı
Pasaport Numarası
Yabancının doğum yeri ve tarihi
Yabancının mezun olduğu okulun adı:
Yabancının mezun olduğu bölümün adı:
Yabancının telefon numarası:
Yabancının medeni hali:
Yabancının yurt dışı ikamet adresi:
Yabancının yurt içi ikamet adresi:
Yabancının çocukmu bakacağı yoksa yaşlı hastamı bakacağı konusunda bilgi
Türk vatandaşı yerine yabancı istihdam talebinin gerekçesi:

Şirketlerde çalışacak olan yabacı çalışma izni işlemlerinde
Oturma izni olmayan bir yabancı için çalışma izni almak istiyorsanız eğer, personel adayınız kendi ülkesindeki Türk büyük elçiliğinden referans numarası almalı, bu referans numarası ile Türkiye’de Çalışma Bakanlığına başvuru yapılmalıdır. Bunun için hazırlamanız gereken bilgi ve belgeler aşağıdaki gibidir.

Konsolosluğa yapılacak çalışma izni başvurusu için gerekli evraklar.
Konsolosluk başvuru dilekçesi
Belirli Süreli İş Sözleşmesi (Ev Hizmetleri) (iki nüsha düzenlenir, bir nüshası konsolosluğa verilir.
Noter onaylı taahhütname (işveren tarafından düzenlenir)
Doğum Belgesi (yabancı personel tarafından temin edilir)
Sabıka kağıdı (yabancı personel tarafından temin edilir)
Yukarıdaki evraklar yabancı uyruklu bakıcı kendi ülkesinde ise kargo yoluyla gönderilir, personel adayınız Türkiye de ise, kendi ülkesinde giderken bir dosya haline getirilip kendisine verilmelidir. Personel adayınız kendi ülkesine gittiğinde Doğum belgesini ve sabıka kağıdını bu dosyaya ekleyip Türk büyük elçiliğine teslim etmelidir.

Çalışma Bakanlığına yapılacak olan yabancı bakıcı çalışma izni başvurusu için gerekli evraklar;

Yabancı Uyruklu Bakıcı çalışma İzni Nasıl Alınır

Yabancı Uyruklu Bakıcı çalışma İzni Nasıl Alınır
Yabancı Uyruklu Bakıcı çalışma İzni Nasıl Alınır

Belirli Süreli İş Sözleşmesi (Ev Hizmetleri Yaşlı, Hasta veya Çocuk Bakımı)
Yabancı bakıcı’ya ait pasaport sureti
Yabancı şahsa ait bir adet fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş olması gerekmektedir.)
İşverene ait nüfus cüzdanı fotokopisi
Bakımı yapılacak olan şahsın kimlik fotokopisi (Bakılacak kişi yaşlıysa sağlık belgesi de alınması gereklidir.)
İşverenin nüfus kayıt örneği

Vatandaşlık Başvurusu Nasıl Yapılır

Vatandaşlık Başvurusu Nasıl Yapılır

Yabancı uyruklu kişilerin, Türk Vatandaşlık başvurusu işlemlerinde, aranan şartlar ve başvurunun nasıl yapılacağı, yazımız ilgili kanun ve mevzuatların özetlerini çıkartarak, aşağıda bilginize sunduk.

Vatandaşlık Başvurusu Nasıl Yapılır
Vatandaşlık Başvurusu Nasıl Yapılır

Yabancıların vatandaşlık başvurusu Nüfus ve Vatandaşlık İşleri il Müdürlüklerine yapılır. Yabancı kişinin istisnai vatandaşlık başvurusu, Tük vatandaşı ile evli olan yabancıların vatandaşlık başvurusu ve Genel olarak vatandaşlık başvurusu gibi konu başlıklarında toplayabiliriz.

Vatandaşlık Başvurusu Nereye Yapılır

Türkiye de kesintisiz ikamet izin belgesi ile 5 yıl süre ile bulunan yabancıların vatandaşlık başvurusu işlemleri, 1 milyon dolarlık gayri menkul alarak vatandaşlık başvurusu yapan yabancılar veya Türk vatandaşı ile evli olan yabancılar, Tüm bu kısa başlıklarda toplanan vatandaşlık başvuruları gerekli belgeleri hazırlayıp ön başvuru formunu doldurarak İl Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüklerine yapılır.

Vatandaşlık başvurusu için gereken belgeler

Bizim ilgilendiğimiz ve danışmanlık hizmeti verdiğimiz vatandaşlık başvurusu türleri ve başvuru için gerekli olan belgeler sırası ile açıklanmıştır.

5 Yıllık ikamet izin belgesi ile Vatandaşlık başvurusu için gerekli olan belgeler

 • Yabancı uyruklu kişinin yani vatandaşlık başvurusu yapacak olan kişinin 5 yıllık kesintisiz ikamet izin belgesi,
 • Vatandaşlık başvurusu talebini belirten matbu form dilekçe.
 • Yabancı uyruklu olup vatandaşlık başvurusu yapan kişinin hangi devlet vatandaşı olduğunu gösteren pasaport veya benzeri belge, vatansız ise temininin mümkün olması halinde buna ilişkin belge.
 • Kişinin kimlik bilgilerini gösteren doğum belgesi veya nüfus kayıt örneği gibi belge ve evli ise es ve çocuklarının aile bağını kanıtlayan nüfus kayıt örneği veya benzeri belge.
 • Yabancı kişinin Medeni hal belgesi ve evli ise evlenme belgesi, boşanmış ise boşanmayı kanıtlayan belge, dul ise esine ait ölüm belgesi.
 • Türk vatandaşı birinci veya ikinci derece yakınları varsa bu kişilere ait müracaat makamlarınca sistemden alınan nüfus kayıt örneği.
 • Yabancı kişinin genel sağlık bakımından tehlike teşkil edecek bir hastalığı bulunmadığına dair, usul ve esasları Sağlık Bakanlığınca belirlenmiş olan sağlık raporu.
 • Türkiye’de kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin geçimini sağladığına ilişkin gelirini veya mesleğini ispatlayan çalışma izni, vergi levhası, taahhütname veya benzeri belge.
 • Vatandaşlık başvurusu yapan kişinin başvuru tarihinden geriye doğru Türkiye’de kesintisiz olarak beş yıl ikamet ettiğine dair il emniyet müdürlüğünden alınacak yurda giriş ve çıkış tarihlerini gösteren belge.
 • Vatandaşlık Başvurusu neticeleninceye kadar ileri tarihi kapsayan yeterli süreli ikamet izin belgesi.
 • Herhangi bir suç nedeniyle hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı bulunuyorsa onaylı bir örneği.
 • Kişinin doğum tarihinin ay ve günü bulunmuyorsa, doğum tarihinin tamamlanması için ülkesinin yetkili makamlarından alınmış belge, belgenin temin edilememesi halinde ise 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 39 uncu maddesi gereğince işlem yapılmasını kabul ettiğine dair imzalı beyanı.

Vatandaşlık Başvurusu İçin Ne Gerekli

Yabancıların Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlığı için öncelikle kanunla belirlenmiş olan asgari şartların hangisine uygun bir durumu var ise başvuru dosyasını ona göre hazırlaması gerekir. Nüfus ve Vatandaşlık işleri Müdürlüğüne başvuru yapan yabancılar genel başvurularda ilk önce gün sayımı yaptırmaları gerekir. İl Nüfus Müdürlüğü GÖÇ idaresine ve İlgili Hudut kapılarının bağlı olduğu Müdürlüğe yabancı kişinin vatandaşlık başvurusu gün sayımını ve Türkiye ye günden fazla kalmamış olmalıdır.

Apart otel açmak için gerekli belgeler

Apart otel açmak için gerekli belgeler

Apart otel açmak için gerekli belgeler
Apart otel açmak için gerekli belgeler

Belediyelerin sınırları içerisinde bulunan ve konaklama tesisi olarak faaliyet gösteren Apart otel, Otel ve Pansiyonların belediye işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı işlemleri için gerekli olan belgeler aşağıda sıralanmıştır.

Apart otel ve pansiyonların Belediye ruhsatı almaları için konaklama tesisinin niteliği kapasitesi ve Turizm Tesisleri yönetmeliğine göre olması gereken asgari şartları yerine getirmiş olması gerekir.

Apart otel açmak için gerekli şartlar

Turizm Tesislerinin Nitelikleri Yönetmeliğine göre Apart otel açmak için gerekli olan asgari şartlar ilgili madde detayından alınarak bilginize sunulmuştur

Apart otellerde olması gereken şartlar

Apart oteller; mesken olarak kullanılmaya elverişli bağımsız apartman ya da villa tipinde inşa ve tefriş edilen, müşterinin kendi yeme ve içme ihtiyacını karşılayabilmesi için gerekli teçhizat ile donatılan ve otel olarak işletilen tesislerdir.
Apart oteller; belgeli bir otel veya tatil köyü veya turizm kompleksi yatırım veya işletmesi bütünü içinde yer alabildiği gibi en az on üniteden oluşacak şekilde, bir tesis bünyesinde bulunma zorunluluğu olmadan “müstakil apart otel” adı altında müstakilen de düzenlenebilir.

Apart otel açmak için gerekenler

Apart otellerde olması gereken asgari nitelikler Turizm tesislerinin belgelendirilmesine ve niteliklerine ilişkin yönetmelikten alıntı ile yayınlanmıştır

Apart otellerin asgari nitelikleri aşağıdaki şekildedir

a) Resepsiyon, bekleme ve idare birimi,
b) Apart ünitelerde;
1) Tefriş elemanlarında standart beraberliği,
2) Yatak odalarında; yatak, komodin, gece lambası, elbise dolabı ile yataklarda; çarşaf ve kılıflı yastıklar, iklim şartlarına göre pike ve battaniye,
3) Yaşam odasında; kapasiteye uygun koltuk, yemek masası, sandalyeler ve sehpalar,
4) Mutfakta; ocak, buzdolabı, yeterli servis malzemesi dolaplar ve kapalı metal çöp kutusu,
5) Banyo, çamaşır yıkama ve ütüleme hizmeti verilmemesi halinde otomatik çamaşır makinesi,
6) İlk yardım dolabı,
c) Yerleşim merkezleri dışındaki apart otellerde, satış ünitesi.

Tesis bünyesindeki apart otellerde yukarıda (a) ve (c) bentlerinde belirtilen nitelikler, apart ünitelere de hizmet verecek şekilde düzenlenmişse ayrıca aranmaz.
Apart ünitelerin toplam yatak kapasitesi, içinde yer aldıkları ve beraber işletildikleri konaklama tesislerinin toplam yatak kapasitesinin yüzde yirmibeşini, dört ve beş yıldızlı otellerde yüzde kırkını aşamaz.

(Değişik birinci ve ikinci cümle: 29/4/2008-2008/13617 K.) Apart otellerin kapasitesinin hesabında oturma alanı dışındaki yatak odaları dikkate alınır. Yatak odalarından on metrekareye kadar olan odalar tek yataklı, on metrekarenin üzerinde olanlar iki yataklı olarak düzenlenir. İki yatak odasına ilave her iki yatak odası için ayrı banyo-tuvalet düzenlemesi
yapılır.

Pansiyon ruhsatı almak için gerekli evraklar

Şahıs işletmesi ise Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
İkamet yeri belgesi
Adli Sicil Kaydı Belgesi
Sosyal Güvenlik Kurumu’na kayıtlı olunduğuna dair herhangi bir belge
İşletici Kimlik Bildirme Belgesi
Aşçılık Ustalık Belgesi
İmza Sirküleri ve Ticaret Sicil Gazetesi İşyeri şahıs işletmesi ise istenme
Vergi Levhası Fotokopisi
Oda Faaliyet Belgesi ve Oda Sicil Tasdiknamesi fotokpisi
Tapu ve Yapı Kullanma İzin Belgesi Yapı Kullanma İzin Belgesi “otel, apart otel ya da pansiyon” olarak alınmış olmalıdır.
Kira Sözleşmesi
İtfaiye Uygunluk Raporu
Belediye İşyeri Açma Ruhsatı Görüş Belgesi
Güvenlik Kameraları ve Kayıt Sistemi bulunmalıdır (700 TVL IR LED dış mekan kamerası ya da 1080 HP HD dış mekan kamerası)
Tuvalet bulunmalıdır (Bedensel engellilerin de kullanabileceği şekilde düzenlenmelidir)

Apart ruhsat için gerekli belgeler

Apart ruhsat için gerekli belgeler
Apart ruhsat için gerekli belgeler

Apart otel ruhsatı almak için gerekli olan belgeler Belediyelerin ilgili mevzuatlarında mevcuttur. Ayrıca bir çok il ve ilçe Belediyeleri Apart ruhsat için aynı mevzuata bağlı kalarak ne tür belgeler gerektiğini yayınlasa bile ayrıca lüzum gördüklerinde ek belge isteyebilirler.

Pansiyon ruhsatı nasıl alınır

Pansiyon ruhsatı nasıl alınır
Pansiyon ruhsatı nasıl alınır

Turizm sektöründe konaklama tesisleri olarak pansiyonların önemi çok büyüktür. Ülkemizin tamamında gerek deniz kıyı şeridindeki turizm tesisi pansiyonların ruhsatlandırılması gerekse de Yayla Doğa Turizminde çok önemli olan Pansiyon tesisleri sezonda işletmeye açılıp faaliyete geçmek için Pansiyon ruhsatı almak için ilgili Belediyelerin Ruhsat Müdürlüklerine başvururlar. Belediye işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı alan pansiyon işletmeleri Ayrıca Turizm Bakanlığından da Pansiyon Turizm işletme belgesi talebinde bulunabilirler.

Yabancı çalışma izni uzatma

Yabancı çalışma izni uzatma

Yabancı çalışma izni uzatma
Yabancı çalışma izni uzatma

Türkiye de yabancı bakıcı çalışma izni  kategori açıklaması;  Evlerde Yaşlı, hasta bakıma muhtaç kişilere veya Anne babası çalışan bebeklere, çocuklara evde bakmak için yabancı bakıcılar çalıştırılır. Bu yabancılar, Çalışma Bakanlığı mevzuatlarına göre, çalışma izni ile, bakıcı statüsünde çalışırlar.  Evde hasta bakıcısı olarak çalışan yabancıların, çalışma izni uzatma işlemlerinde,  Çalışma izni süresi bitmeden, yaklaşık bir ay önce, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına,  yabancı bakıcı çalışma izni uzatma başvurusu yapılması önerilir.

Yabancı Bakıcı kişi çalışma izni süresi bittikten sonra çalışma izni uzatma başvurusu yapar ise yapılan başvuru olumsuz neticelenir. Bu neden çalışma izni bitmeden önce mutlaka uzatma başvurusu yapılması gerekir.

Yabancı çalışma izni uzatma başvurusu

Evde yaşlı hasta veya çocuk bakıcısı olarak çalışan yabancıların çalışma izni belgesinin uzatma başvurusu için dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır.

 1. Yabancı  bakıcının çalışma izni uzatma işlemi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yapılır.
 2. Yabancı bakıcı çalıştıran aile çalışma izni uzatma işlemlerinde hasta bakımı ise doktor raporunu, ileri yaşlı ise nüfus cüzdan fotokopisini veya çocuk bakıcı ise ailedeki çocukların nüfuz cüzdan fotokopileri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı e çalışma izni başvuru siteminde kayıt ettirilmelidir.
 3. Yabancı bakıcı kişinin uzatma başvurusu yapılacak olan çalışma izin belgesi isteme kayıt edilir.
 4. Ailede işveren pozisyonunda olan yabancı bakıcı çalıştıran kişinin kimlik belgesi sisteme kayıt ettirilir.
 5. Çalışma izni uzatma başvurusu işlemi yeni sistemde e-imza ve KEP Hesabı ile yapılır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, e sistem üzerinden yapılan çalışma izni uzatma başvurusu, gerekli belgelerin incelenmesi neticesinde, Başvurunun mevzuatlar ile belirlenmiş şartlara uygun olup olmadığına bakılır.

Yabancı çalışma izni uzatma için gerekli evraklar

Evde Hasta, Yaşlı veya Çocuk bakıcısı olarak çalışan yabancıların çalışma izni uzatma başvurusu işlemlerinde gerekli olan evraklar aşağıda sıralanmıştır

Çalışma izni belgesinde işveren görünen kişinin evrakları

 • Nüfus cüzdan belgesi,
 • E- imza ve Kep hesabı,
 • Hasta olan kişinin devlet hastanesinden veya tam donanımlı hastaneden alınmış olan doktor raporu,
 • Yabancı uyruklu ileri yaşlı kişiye bakıyor ise bakımı yapılan kişinin kimlik belgesi,
 • Yabancı bakıcı çocuk bakıyor ise çocukların kimlik belgesi,

Bu belgeler evraklar çalışma uzatma başvurusu yapan aile tarafından hazırlanıp Çalışma Bakanlığı e devlet sistemine e-imza ve KEP Hesabı bilgisi ile  uzatma başvuru kaydı yapılır.

Yabancı çalışma izni düzenlenmiş olan yabancının çalışma izni uzatma işlemlerinde yabancı kişi tarafından istenilen evraklar

 • Yabancı uyruklu kişinin çalışma izin belgesi
 • Yabancı uyruklunun bir adet biyometrik fotoğrafı
 • Yabancı bakıcının pasaport fotoğraflı sayfa fotokpisi

Bu evrakları hazır edip, yabancı çalışma izni uzatma işlem başvurusu sürecinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının e başvurusu sistemi açılır.

İşveren kişinin evinde çalışan yabancı kişinin çalışma izni belgesi uzatma başvurusu yapılmış olur.

Yabancı Çalışma İzni Başvuru

Yabancı Çalışma İzni Başvuru

Yabancı Çalışma İzni Başvurusu
Yabancı Çalışma İzni Başvuru

Bir çok sektörde gayri resmi olarak çalışan yabancıların, çalışma izni alması, kanunlar ve yönetmelikler ile kurallara ve şartlara bağlanmıştır. Ülkemizde, Özellikle İhracat departmanlarında çalışan yabancı uyruklu personeller, dış ticarette yeni pazarlar oluşturma ve  ihracatın artmasına katkıda bulunurlar. Şirketlerde, dış ticaret meslek elemanı olarak çalışan yabancıların, Bakanlığa yapılan çalışma izni başvurusu, aranan kriterlere uygun ise, çalışma izni başvurusu, uygun olarak değerlendirilir.  Yabancı çalışma izni başvurusu şartları, Şirketin yeterli derecede Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı istihdam etmesi ve şirket cirosunun yönetmeliklerde belirlenen miktarlardan yüksek olması halinde, Yapılan çalışma izni başvurusu, olumlu neticelenir.

Yabancı çalışma izni başvurusu nereye yapılır

Biraz öce yukarıda bahsettiğimiz yazıda, yabancı personel çalışma izni başvuru işlemleri için aranan şartları açıkladık; Ancak bir diğer sektör olan, Turizm sektöründe istihdam edilen yabancıların çalışma izni başvuru değerlendirmesi,  aynı ölçekte döviz kazandıran hizmetler sektörü olarak kabul edilir.  Turizm Otel konaklama tesislerinde müşterilere hizmet edecek olan yabancı personel gerek kültürü ile gerekse de yabancı dili ile yabancı müşterisi etkin diyalog kullanır. Otellerde konaklayan yabancı turistler,  Restoranlardaki yabancı müşterilere hizmet edebilmeniz de en etkili çözüm konusunda bilgili tecrübeli yabancı personel çalıştırmaktır. Bu tür tesisler de çalışacak olan yabancı görevlinin çalışma izni başvurusu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı mevzuatlardaki aranan şartlara uygun ise olumlu neticelenir.

Bu sektörler ile ilgili yapılan çalışma izni başvurusunda aranan şartlar yönetmelikler ile belirlenmiştir.  Çalışma Bakanlığınca istenilen belgelerin eksiksiz hazır edilmesi ve Çalışma Bakanlığına bu şekilde başvuru yapılası olumlu neticelenir. Bu tür başvurularda gerek yabancı personelin gerekse de başvuru yapacak olan şirketin evrakları eksiksiz olmalıdır.

Çalışma Bakanlığı yetkililerinde yapılan inceleme neticesinde şirket belgeleri ve yabancı personelin belgeleri kriterlere aranan şartlara uygun ise yabancı personel çalışma izni başvurusu harcı ve belge bedeli ödeme yazısı yayınlanır.  Yabancı çalışma izni harcı ve belge bedeli ilgili vergi dairesi hesabına yatırıldığında çalışma izni belgesi düzenlenip ilgili adrese gönderilir.

Çalışma izni başvuru işlemleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına e-devlet sitemi üzerinden yabancı personelin evrakları ve işverenin evrakları ile birlikte e-imza ve KEP Hesabı Bilgisi ile başvuru yapılır.

Yabancı çalışma izni başvurusu nasıl yapılır

Turizm sektörü ve dış ticaret sektöründe çalışan yabancıların çalışma izni Türkiye de bulunan yabancıların GÖÇ idaresinden ikamet izni almalı şartı ile Şirket evrakları hazırlanıp bilgisayar ortamında scanner ile taratılıp Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının e devlet sistemine giriş işlemi yapılır.

Bu işlemler aynı zamanda Evde hizmetli olarak çalışan yabancılar içinde evde yaşlı bakımı çalışma izni başvurusu, evde hasta bakımı veya çocuk bakımı ile ilgili yabancıların çalışma izni başvurusu gibi üç ana başlıkta değerlendirilerek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına başvurulur.

Yabancı bakıcıların çalışma izni işlemlerinde evde aile fertlerinden birisi işveren olarak çalışma izni başvurusunda kimlik bilgileri ve diğer evrakları ile ve yine yabancı kişinin belgeleri ile başvuru yaparlar. Bu başvuru işlemleri e çalışma izni başvurusu ile Çalışma Bakanlığına yapılır.

Yabancı çalışma izni başvurusu gerekli belgeler

Turizm Sektöründe Şirket personeli olarak yapılan yabancı çalışma izni başvurusu için gerekli olan belgeler

 • Şirket Faaliyet belgesi
 • Turizm işletme belgesi
 •  Vergi Dairesince onaylı veya Yemini mali Müşavir tarafından onaylı olan Yıllık gelir gider tablosu
 • İmza sirküsü
 • Vergi Borcu yoktur yazısı
 • SGK sigorta borcu yoktur yazısı

Yabancı çalışan kişi tarafından hazırlanması gereken belgeler

 • Yabancı personelin ikamet izin belgesi
 • Yabancı personel pasaport fotokopisi
 • Yabancı personelin diplomasının Türkçe çevirili noter tarafından onaylı nüshası
 • ve yabancı personelin  1 adet Biyometrik fotoğrafı  arka zemini beyaz fon olmalı

 

Yabancı çalışma izin başvurusu nasıl yapılır

Bu yazımızın tamamında açıklamış olduğumuz mevzuat yönetmeliklerden çok kısa özet kısmen Turizm sektöründeki yabancı çalışma izin işlemi için  kısmen İhracat departmanında çalışacak olan yabancıların çalışma izin işlemleri için vede Evlerde çalışan yabancı bakıcı çalışma izin belgesi işlemleri için detaylandırılarak açıklanmıştır. 

Çalışma izin başvuruları aynı ölçekte aranan şartlar ve kriterler göz önünde bulundurularak değerlendirilmektedir. Çalışma izin başvurusu yapan aileler ve şirketler gerekli olan belgeleri nasıl hazırlayacaklarını ve başvurularını nasıl yapacaklarını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili Yönetmeliklerinde öğrenebilirler.

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı

Turizm ve Hizmet Sektöründe Her türlü konaklama tesisi Otel, Pansiyon, Butik otel, Apart Otel, Yıldızlı Otel, Cafe, Restaurant, Lokanta Belediye işyeri açma ve Çalışma Ruhsatı, Gıda işleme Üretim ve paketleme  tesisleri  Çalışma Ruhsatı işlemleri, Sanayi Sektörü Fabrika ve Atölye tesislerinin İşyeri Açma Ruhsatı İşlemleri, Eğitim Sektöründe Anaokulu, Kreş, İlk Öğretim ve Orta Öğretim, Kolej vb tesislerin işyeri çalışma ruhsatı ve Bakanlık İzin Belgeleri, Belediye vb Kurumlar Ruhsatı işlemleri, gibi bir çok sektörün işyeri açma süreçlerinde plan, proje, uygulamalı taahhüt ve çalışma ruhsatı işlemleri gibi bir çok konuda anahtar teslimi hizmet vermekteyiz.

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Nasıl Alınır

İşyerinin faaliyet konusuna göre ve işyerinin fiziki koşullarına göre ruhsat alımı işlemleri değişmektedir. Örnek olarak Cafe Restaurant işyeri açma ruhsatı mekanın salon, mutfak vb ünitelerinde olması gereken niteliklere ve tesisin kapasitesine göre şartlar değişkendir. Turizm Sektöründe Otel vb konaklama  tesisleri işyeri açma ruhsatı Kültür ve Turizm Bakanlığının tesislerin türü ve kapasitelerine göre aradığı şartlar değişmektedir. İmalat sanayi ve Eğitim sektöründe işyeri açma ve çalışma ruhsatı  aynı şekilde faaliyet konusu ve kapasite önemlidir. Tüm bu süreçlerin başlangıcında mutlaka Belediye işyeri açma ve çalıma ruhsatı alınması gerekir.

İşyeri açma ve çalışma ruhsatı nereden alınır

Her ilin veya İlçenin ilgili Belediyelerinde Ruhsat Müdürlükleri vardır. Faaliyet türüne göre işyeri açma ve çalışma ruhsatı alımı için gerekli olan şartlar ve belgeler mevzuatlar ile ayrı ayrı belirlenmiştir.

İşyeri açmadan önce mutlaka Belediye Ruhsat Müdürlüğüne başvurunuz

İşyerleri, faaliyetlerine başlamadan önce bağlı bulundukları yerel idarelerden izin almakla yükümlüdürler. İşletmelerin sunmaları gereken evraklar, çalışma konularına ve kapasitelerine göre değişiklik gösterir. 1. sınıf müesseselerde dikkat edilmesi gereken nokta, henüz kira kontratı yapılmadan Belediyelerinden yer seçimi uygunluk belgesinin alınması sizin faydanızadır.

GSM İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI İÇİN BELGELER
1) Gayri Sıhhi Müessese Açma Ruhsatı Başvuru Beyan Formu (ayrıntılı adres krokisi eklenecek)
2) İmar Durumu (İlçe Belediye Başkanlığından)
3) Yapı Kullanma İzin Belgesi (İlçe Belediye Başkanlığından)
4) İşletme Belgesi (Bölge Çalışma Müdürlüğünden)
5) İtfaiye Raporu (Merkez İtfaiye Müdürlüğünden)*
6) İSKİ Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı
7) Sorumlu Müdür Sözleşmesi (işletmenin faaliyet alanında mesleki yeterliliğe sahip)
8) Sorumlu Müdüre ait Diploma Sureti
9) Vergi Levhası
10) Ticaret Odasına Kayıtlı ise, Ticaret Sicil Gazetesi, Oda Kayıt Belgesi
11) Esnaf ve Sanatkârlar Odasına Kayıtlı ise, Oda Kayıt Belgesi
12) İmza Sirküleri
13) Vaziyet Planı
14) Tapu
15) Kira Kontratı (Kiracı ise)
16) Motor Beyannamesi (gerektiği durumlarda)
17) İş Akış Şeması (gerektiği durumlarda)
18) Emisyon İzin Belgesi (emisyon iznine tabi işyerlerinden) (İl Çev. ve Orm. Md.’den)
19) Kapasite Raporu (gerektiği durumlarda) (İstanbul Sanayi Odasından)
20) Doktor Sözleşmesi (çalışan sayısı 50’den fazla olan işyerlerinden)
21) Varsa basınçlı kapların, yakıt tanklarının ve vinçlerin Fenni Muayene Raporları
22) Patlayıcı madde var ise Satın Alma ve Kullanma İzin Belgesi (İl Emniyet Md.’den)

İŞ YERİNDE LPG TANKI MEVCUT İSE GEREKENLER
1) Yeraltı tankları için Katodik Kor. ve Tes.Top.Ölç.Rp. (Elk. Müh. Odası)
2) Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü görüşü 25. Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası

Çalışma İzni Başvurusu

Çalışma İzni Başvurusu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına e-sistem üzerinden yabancıların çalışma izni başvurusu bu süreçte ne tür evraklar gerekli nasıl başvuru yapılacak konulu mevzuat yazımızda Evlerde hizmetli olarak Çalışan Gürcistanlı, Azerbaycanlı, Türkmenistanlı ve Özbekistanlı yabancı bakıcıların çalışma izni işlemi başvurusunu işleyeceğiz.

Çalışma İzni Başvurusu, Çalışma İzni Başvurusu Nasıl Yapılır
Çalışma İzni Başvurusu

Gürcistanlı yabancıların çalışma izni başvurusu

Türkiye’de evlerde çalışan Gürcistanlı yabancıların çocuk bakıcısı, Yaşlı bakıcısı, Hasta Bakıcısı olarak çalışma izni başvurusu ve gerekli evrakların neler olduğu.

 • Yabancı kişi mutlaka çalışma izni başvurusu yaparken ikamet izni almış olmalıdır.
 • Çalışma izni başvurusu yapılır iken yabancının mutlaka pasaportundaki süre yeterli tarihe kadar uzatılmış olmalıdır.
 • Yabancı bakıcı çalıştıracak olan ailenin çocuk bakıcısı, yaşlı bakıcısı veya hasta bakıcısı gibi bir seçeneği seçmesi ve bu gerekçelere uygun olarak çalışma izni başvurusunu yapmalıdır.
 • Ayrıca çalışma izni Ailede işveren kim olacak ise E-İmza ve KEP hesabı olmalıdır.

Çalışma İzni Başvurusu Nasıl Yapılır

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına çalışma izni başvurusu yapılır iken yabancı kişinin evraklar ve başvuruyu yapacak olan ailenin hazırlayacağı evrakları bilgisayar ortamında taratıp hazır etmesi gerekir.

E-İmza ve KEP hesabını hazır eden aile, Anne veya Baba çocuk bakıcısı yabancının çalışma izni başvurusunda yabancı kişinin ikamet izin belgesini, bir adet fotoğrafını ve pasaportunun resimli sayfasını, Bilgisayarda taratıp ve sisteme kayıt eder.

Yabancı bakıcı çalıştıracak olan ile de işveren pozisyonunda yani çalışma izni başvurusunu yapacak olan kişinin E-İmza ve KEP hesabı bilgisi, Nüfus Cüzdan Fotokopisi, ve yabancı kişi çocuk bakacak ise çocuğun nüfus cüzdan fotokopisi bilgisayara taratılıp hazır edilir.

Çalışma İzni Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

 Ev hizmetlisi bakıcı olarak çalışacak olan yabancıların çalışma izni başvurusu işlemlerinde ihtiyaç duyulan belgeler aşağıda sırası ile açıklanmıştır.

Yabancı bu süreçte Evde hasta bakıcısı olarak çalışma izni başvurusu yapabilir, Evde Çocuk bakıcısı olarak çalışma izni için başvuru yapabilir veya Evde hasta bakıma muhtaç kişiye bakmak için çalışma izni başvurusu yapabilir. Tüm bu süreçlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sistemine kayıt edilecek olan belgeler, Yabancı kişi için aynıdır. Yabancı bakıcı için gerekli olan belgeler İkamet izin belgesi, 1 adet fotoğraf ve pasaport fotokopi sidir.

Yabancı uyruklu bakıcı çalıştıracak olan aile için ise hasta bakıma muhtaç kişi için bakıcı çalışma izni başvurusunda Hastahane Doktor raporu sunması gerekir, Bunun dışındaki diğer işlemlerde çocuk bakıcısın başvurusunda çocuğun nüfus cüzdanı gereklidir. Yaşlı bakımında ise bakıma muhtaç yaşlı kişi yani anne veya babanın nüfus cüzdanı sisteme taratılır.

Tüm Bu işlemlerde bakıma muhtaç yaşlı kişi veya hasta bakıma muhtaç kişi mutlaka işveren pozisyonundaki birinci derecedeki aile bireyi ile aynı adreste oturuyor olması gerekir.

 

 

Yabancı Çalışma İzni Başvurusu

Yabancı Çalışma İzni Başvurusu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yönetmeliklerine göre Yabancıların çalışma izni başvurusu asgari 2 başlık altında toplanabilir.

 1. Evde hizmetli bakıcı olan yabancıl bakıcılar için çalışma izni başvurusu,
 2. Şirketlerde, Kurumlarda vb yerlerde çalışacak olan yabancı personellerin çalışma izni başvurusu;

Evde Anne, Babası çalışan veya iş hayatının içinde olan, ailelerin çocuklarının bakımı için, yabancı bakıcı çalışma izni, İleri yaşta olan kişilerin, evde bakımı, ihtiyaçlarının giderilmesi amacı ile istihdam edilen, yabancı bakıcı çalışma izni, Hastahane Doktor Raporu ile Hastalık tanısı ve Bakıma muhtaçlığı belgelenen, bakıma muhtaç genç veya yaşlı kişiler için, yabancı bakıcı çalışma izni;

Şirketlerde, Kurumlarda Örneğin Turizm ve Dış Ticaret gibi sektörler ile ilişkili tesisler için, yabancı personel çalışma izni işlemleri olarak tanımlayabiliriz.

Yabancıların Çalışma İzinleri Başvurusu

Türkiye’de yabancıların çalışma izni işlemlerinde yapılması gereli evraklar ve yabancı çocuk bakıcısı veya hasta yaşlı bakıcısı çalışma izni başvurusu için e- imza ve kep hesabı kullanma siteme girişlerin nasıl yapılacağı gibi konuyu açıklayacağımız yazı örneğidir.

Yabancı Bakıcı çalışma izni için Türkiye’den yapılacak başvurularda mutlaka yabancı kişinin GÖç idaresinden alınmış ikamet izin belgesi olması gereklidir.

Yabancı bakıcı çalışma izni başvurusu için gerekli evraklar

Yabancı kişi için
İkamet izni belgesi
1adet Biyometrik fotoğraf
Pasaport fotokopisi

Yabancı Bakıcı çalıştıracak aile için gerekli evraklar

İşveren Ailede Anne veya Babanın Nüfus Cüzdan fotokopisi
Yabancı bakıcının bakacağı çocuğun nüfus cüzdan fotokopisi
Yabancı bakıcı çalışma izni  başvurusu yapacak olan aile reisi Anne veya Babanın e-İmza ve KEP hesabı biilgisi

Yukarıda bahsettiğimiz yabancı çalışma izni başvurusu işlemlerinde gerekli olan evraklar ve başvuru sürecinde uygulanması gereken işlemler sırası ile açıklanmıştır.

Yabancı Çalışma İzni Başvurusu
Yabancı Çalışma İzni Başvurusu

Türk Vatandaşlığı Nasıl Alınır

Türk Vatandaşlığı Nasıl Alınır

Türkiye de en son çıkan yasa ile Yabancıların Türk vatandaşlığına başvurularında bir çok imkan getirildi. Öncelikle Yatırım yapabilecek kapasitede olan yabancıların Türkiye’ye gelmeleri Ekonomi için önemlilik arz etmekteydi. Bu gerekçe ile yatırım yapabilecek yabancılara Türk vatandaşlığı başvuru işlemlerinde bir çok alternatif kolaylıklar getirilmiştir.

Türk Vatandaşlığı Başvurusu Nasıl Yapılır

Türk vatandaşı ile evli olan yabancıların 3 yıl kesintisiz ikamet izni almaları sonucunda son yıl yani 4 üncü yıl alınmış olan ikamet izin belgesi sürecinde Türk vatandaşlığına başvuru yapabilme imkanı vardır.

Türkiye’de genel olarak Türk vatandaşlığına başvuru yapabilme seçeneği ise; Gerek çalışma izni alarak gerekse de ikamet izni alarak Türk vatandaşlığına başvuru şekli konu açıklaması ise Yabancı bakıcı olarak çalışma izni almış olan yabancıların Türk vatandaşlığı başvurusu veya yine Türkiye’de Çalışma Bakanlığından her hangi bir tüzel kişilikte yabancı personel olarak veya şirket ortağı olarak kesintisiz 5 yıllık çalışma izni alan yabancılar Türk vatandaşlık başvurusunu 5 inci yılın sonunda 6 ıncı yılın çalışma izni belgesini aldıklarında Türk vatandaşlığına başvuru yapabilme imkanı bulurlar.

Türk Vatandaşlığına Başvuru

Yabancı yatırımcıların ülkemizde konut, daire vb gayrimenkul alımları ile Türk vatandaşlığına başvuru yapabilmeleri seçenekleri vardır. 28.04.2018 tarihi güncel olan mevzuatlar ile Türkiye’de en az 1 milyon ABD Doları gayrimenkul konut, bina, daire satın alan yabancılar almış oldukları gayrimenkulu en az 3 yıl satamamak üzere taahhütte ve tapu üzerine şerh koyduran yabancılar Türk vatandaşlığına başvuru yapabilirler.

Yabancı yatırımcı olarak Türkiye de asgari 2 milyon ABD doları yatırım yapan yabancılarda Türk vatandaşlığına başvuru yapabilirler. Yapılacak olan yatırımın T.C Ekonomi Bakanlığınca ve diğer ilgili Bakanlıklarca ön izin alarak ve yapılan yatırımın değer tespitinin resmi olarak rapor edilmesi ve gerekli resmi makamın oluru ile Tük Vatandaşlığına geçiş başvurusu yapabilir.
Yine aynı mevzuatlarda yer alan asgari 3 milyon ABD doları Banka mevduat hesabı açmış olan yabancılarda Türk vatandaşlığına başvuru yapabilirler.Bu dudumda bankada mevduat açan yabancılar 3 yıl süre ile bu mevduatlarını bozdurmayacaklarını taahhüt etmeleri gerekir. Yabancı yatırımcı vatandaşlık başvurusu yapmadan önce bu durumunu belgeleyecek gerekli olur yazılarını izinleri alması gerekir.

Türk vatandaşlığına başvuru yapan yabancıların 18 yaşından küçük çocukları ve eşi aynı haklardan yararlanarak Türk vatandaşlığına başvuru yapabilirler.

Türk Vatandaşlığına Başvuru Şartları

Sonuç itibari ile yabancıların Türkiye’de uzun süreli kalabilmeleri veya Türk vatandaşlığına başvuru yapabilmelerinin asgari şartları vardır. kendi ülkesindeki ekonomik sıkıntılardan veya demokrasi haklarının olmaması yönetimde totaliter rejimlerin olması uluslar arası göçü zorlamaktadır.
Günümüzde gerek Afrikadan gerek uzak doğudan ve Arap ülkelerinden bir çok yoksul ülke vatandaşları bizim ülkemiz gibi biraz daha ekonomisi daha iyi olan ve insan hak ve özgürlükleri gelişmiş olan Ülkelere göç hızla artmaktadır. her geçen yıl artan bu göç dalgası diğer ülkelerinde ekonomisine ve toplumsal huzuruna tehdit olarak yansımaktadır.

Bu anlamda yabancı uyrukluların Türk Vatandaşlığına başvuru yapabilmelerinin şartları vardır. bunlardan genel kabul göre mantıksal bakış açısı ile özetler isek.
1) Yabancı kişinin mutlaka nitelikli kişi olması gerekir.
2) Yabancı kişinin eğitimli ve kültürlü olması gerekir.
3) Türk vatandaşlığına başvurularda yabancı kişinin Türk ekonomisine katkıda bulunacak derecede olması gerekir.
4) Gayri Menkul alarak Türk vatandaşlığına başvuru yapacak olan yatırımcıların 1 milyon dolar mülk alarak vatandaşlığa başvuru yapabileceğini biraz önce yazmıştık.
5) Yine yukarıda bahsettiğimiz gibi genel olarak Türk vatandaşlığına başvuru yapılabilmesi için yabacı kişin 5 yıllık kesintisiz ikamet izni veya çalışma izni almış olması gerekir.
6) Tük vatandaşı ile evli ise Türk vatandaşlığına başvurularda düzenli ve aile birliğini korur şekilde en az 3 yıllık evlilik şartı aranmaktadır.
7. Türk vatandaşlığı başvurusu kabul olan yabancıların sağlık raporu olması gerekir.
5. Yine Türk vatandaşlığı başvurularında adli sicil temiz kaydı aranır keza yabancı kişinin topluma uyumlu saygılı ve sorumluluk sahibi olması gerekir.
6. Türk vatandaşlığına başvuru yapan yabancıların işlemleri sürer iken yapılan mülakatta yeterli derecede Türkçe konuşabiliyormu durumuna bakılır.
7. Türk vatandaşlığına başvuru yapabilecek olan kişilerde gelir durumuna bakılır.

Türk Vatandaşlık Başvurusu Nereye Yapılır

Türk vatandaşlık başvurusu nereye yapılır

Türkiye’de yabancı uyruklu kişi ikameti, Türk kanunlarına uygun olarak bulunduğu ildeki GÖÇ İdaresi Müdürlüğünden ikamet izni belgesi alarak ikamet etmektir. Türk vatandaşlığı başvurusu yapacak olan yabancının ikamet izin belgesinin gün sayımı ilgili müdürlüğe başvuru yapılarak tespit ettirilir

 

Türk Vatandaşlık Başvurusu Nereye YapılırYabancıların vatandaşlık başvurusunda evlilik ile yolu ile başvurularda kensintisiz 3 yıllık ikamet izin belgesi ile ikamet etmiş olması gerekir. Diğer başvuru şekillerinden olan genel vatandaşlık başvurularında ise yabancı uyruklu kişinin vatandaşlık başvurusu yapmadan geriye dönük en az 5 yıllık kesintisiz ikamet izin belgesi olması gerekir.

Yabancıların Türk vatandaşlığı başvurularında gün hesaplaması yapıldığında çok önemli bir detay şart daha vardırki oda yabancı uyruklu kişi izin süresi içinde toplamda 180 günden fazla yurt dışında kalmamış olması gerekir.

Türk Vatandaşı Olma Şartları Evlilik

Türk vatandaşlığının evlenme yoluyla kazanılması, Yabancı uyruklu kişi Türk vatandaşı ile evli olması hemen ve doğrudan Türk vatandaşlığı hakkı vermez.
Türk vatandaşı ile evli olan yabancı uyruklu kişiler evliliğini sorunsuz ve düzenli olarak en az 3 yıl sürdürdükten sonra ve bu süre zarfında kanuni ikamet izin belgesini kesintisiz aldıktan sonra 4 üncü yılında Türk vatandaşlığına başvuru yapabilir.

Evlilik yolu ile Türk vatandaşlığına başvuru yapacak olan kişilerde
Aile birliği içinde yaşama şartı aranır.
Evlilik birliği ile bağdaşmayacak bir faaliyette bulunmamış olması gerekir.
Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmama,
şartları aranır.
Başvurudan sonra Türk vatandaşı eşin ölümü nedeniyle evliliğin sona ermesi halinde Türk Vatandaşlık Kanunun birinci fıkrasının (a) bendindeki şart aranmaz.
Evlenme ile Türk vatandaşlığını kazanan yabancılar evlenmenin butlanına karar verilmesi halinde evlenmede iyiniyetli iseler Türk vatandaşlığını devam ettirirler.

Türk vatandaşlığı başvurusu için gerekli olan belgeler

Türk vatandaşlığı başvurusu için gerekli olan belgeler
Türk vatandaşlığı başvurusu için gerekli olan belgeler

Türk vatandaşlığı başvurusu için gerekli olan belgeler

Türk vatandaşlığı başvurusu için gerekli olan belgeler

Türk vatandaşlığı başvurusu için gerekli olan belgeler

Evlilik yoluyla Türk vatandaşlığına geçmek için gerekli belgeler
Türk vatandaşlığının evlenme yoluyla kazanılması için gerekli evraklar

a) Türk vatandaşlığı isteğini belirten matbu form dilekçe.
b) Türk vatandaşı eşine ait olan ve yetkili müracaat makamlarınca e devlet sisteminden alınan nüfus kayıt örneği.
c) Yabancı uyruklu kişinin hangi devlet vatandaşı olduğunu gösterir pasaport veya benzeri belge gerekir.
ç) Kişinin kimlik bilgilerini gösteren doğum belgesi veya nüfus kayıt örneği gibi belgesi
d) Yabancı uyruklu kişi Türk vatandaşlığına başvurusundan geriye dönük 3 yıllık ikamet ettiği gösterir GÖÇ idaresinden alınmış olan ikamet izin belgesi.
e) Herhangi bir suç nedeniyle hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı bulunuyor ise onaylı bir örneği.
f) Kişinin doğum tarihinin ay ve günü bulunmuyorsa, doğum tarihinin tamamlanması için ülkesinin yetkili makamlarından alınmış belge, belgenin temin edilememesi halinde ise 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 39 uncu maddesi gereğince işlem yapılmasını kabul ettiğine dair imzalı beyanı.
g) Hizmet bedelinin Maliye veznesine yatırıldığını gösteren makbuz.

Evlilik yoluyla Türk vatandaşlığına geçmek için gerekli belgeler
Türk vatandaşlığının evlenme yoluyla kazanılması için gerekli evraklar

Türk Vatandaşlığı Başvuru

Türk Vatandaşlığı Başvuru

Yabancılar Türkiye’de Mülk, gayrimenkul, ev, konut, dükkan veya arsa alarak vatandaşlık başvurusu yapabilir.

19.09.2018 tarihinde yayınlanan mevzuat ile Türk vatandaşlığı başvurusu, 250.000 dolar değerinde, bir veya bir kaç gayrimenkul alarak Türk vatandaşlık başvurusu hakkı kazanılmış olur.

Yabancıların Türk vatandaşlığına geçme şartları

Yabancıların Türk vatandaşlığına geçme şartları
Yabancıların Türk vatandaşlığına geçme şartları

Türk vatandaşlığına geçme şartları başvuru kriterleri, Türk vatandaşlığına gayri menkul alarak başvuru yapabilme şartları, Türkiyede kesintisiz 5 yıl ikamet izni alarak ve bu süre zarfında yurt dışında 180 günden fazla kalmamak şartı ile Türk vatandaşlığına başvuru yapabilme imkanı, Türk vatandaşı ile evli olan yabancıların 3 yıl kesintisiz ikamet izni alarak Türk vatandaşlığına geçiş için başvurabilmesi gibi bir kaç ana başlık ile konuyu ele aldık.

Türk vatandaşlığı başvuru formu

Türk vatandaşlık başvurusu için gerekli belgeler
Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünden Türk vatandaşlığına başvuru formu,
-Hangi devlet vatandaşı olduğunu gösteren pasaport veya benzeri belge, vatansız ise buna ilişkin usulüne göre onaylanmış belgenin noter tasdikli Türkçe tercümesi.
-Kimlik bilgilerini gösteren doğum belgesi veya nüfus kayıt örneği gibi belge ve evli ise eş ve çocuklarının aile ağını kanıtlayan nüfus kayıt örneği veya benzeri belge.
-Ana veya babanın velayetinde bulunan ve kendisi ile birlikte Türk vatandaşlığını kazanması istenen çocuk var ise, yurt içinde noterde ya da yetkili memur huzurunda, yurt dışında ise dış temsilcilik veya ülkesi yetkili makamlarınca düzenlenmiş diğer ebeveynin muvafakatini gösteren belge veya usulüne göre onaylanmış Türkçe
tercümesi, Medeni hal belgesi ve evli ise evlenme belgesi, boşanmış ise boşanmayı kanıtlayan belge, dul ise eşine ait ölüm belgesi.
-Genel sağlık bakımından tehlike teşkil edecek bir hastalığı bulunmadığına dair, usul ve esasları Sağlık Bakanlığınca belirlenmiş olan sağlık raporu.
-Türkiye’de kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin geçimini sağladığına ilişkin gelirini veya mesleğini ispatlayan çalışma izni, vergi levhası, taahhütname veya benzeri belge.
*Başvuru tarihinden geriye doğru Türkiye’de kesintisiz olarak beş yıl ikamet ettiğine dair İl Göç İdaresi Müdürlüğünden alınacak yurda giriş ve çıkış tarihlerini gösteren belge.
*Başvuru tarihinden ileriye doğru vatandaşlık işlemlerinin sonuçlandırılmasına yetecek süreli ikamet tezkeresi.
*Herhangi bir suç nedeniyle hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı bulunuyorsa onaylı bir örneği.
*Kişinin doğum tarihinin ay ve günü bulunmuyorsa, doğum tarihinin tamamlanması için ülkesinin yetkili makamlarından alınmış belge, belgenin temin edilememesi halinde ise 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 39 uncu maddesi gereğince işlem yapılmasını kabul ettiğine dair imzalı beyanı.
*Hizmet bedelinin Maliye veznesine yatırıldığını gösteren makbuz.
*2 Adet 50×60 mm boyutunda beyaz fonda, desensiz ICAO tarafından belirlenen ve makinede okunabilen biyometrik fotoğraf,

Türk vatandaşlığı almak için gerekenler

1-Türk Vatandaşlığına alınmak için 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununda aranılan şartları öğrenmek istiyorum nereden ulaşabilirim?
Anılan Kanunda aranılan şartlar www.nvi.gov.tr Genel Müdürlük sitesinde mevcuttur.
2- Türk Vatandaşlığına alınma başvurusu yapmak istiyorum. Nereye başvurmam gerekiyor?
Türk Vatandaşlığının kazanılmasında başvurular yurt içinde yerleşim yerinin bulunduğu valiliğe, yurt dışında ise dış temsilciliklere bizzat veya bu hakkın kullanılmasına ilişkin özel vekaletname ile yapılır. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmez.
3- Vatandaşlık başvurularına ilişkin evrakların Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğe intikal edip etmediği öğrenilebilir mi?
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğünden bilgi alabilirsiniz
4- Vatandaşlık başvuru dosya numarası öğrenilebilir mi?
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğünden öğrenebilirsiniz.
5- Türk Vatandaşlığına alınma başvurusu yaptım işlemlerimin hangi aşamada olduğunu nasıl öğrenebilirim.
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne ait www.nvi.gov.tr sitesinden dosya numarası ya da kimlik bilgilerinizi girmek suretiyle işlemlerinizin son durumu hakkında bilgi alabilirsiniz.
6- Vatandaşlığı kazanma işlemleri ne kadar sürede sonuçlandırılır?
Vatandaşlık başvurularında aranılan belgelerin eksiksiz olması durumunda makul bir süre içerisinde işlem tamamlanmaktadır. Aksi takdirde eksik olan bilgi ve belgelerin kurum ve kuruluşlardan temin edilmekte olup işlemin sonuçlandırılması temin süresine göre değişmektedir.
7- Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden vatandaşlık işlemlerinin sonuçlanmasına ilişkin tebligatı elden alabilir miyim?
İşlemleriniz sonuçlandığında başvuru makamlarınca tarafınıza duyuru yapılmaktadır.
8- Kanun yoluyla Türk vatandaşlığının kazanılması ve kaybı ile seçme hakkı ile Türk Vatandaşlığının kazanılması ya da kaybına ilişkin başvurularda gerekli belgeler nelerdir?
Vatandaşlık Hizmetleri ile ilgili bölümlerden gerekli bilgileri alabilirsiniz.
9- Türk vatandaşı ana ya da babaya bağlı olarak Türk vatandaşlığı kazanılması mümkün müdür?
403 sayılı Türk Vatandaşlık Kanununun 1. Maddesi uyarınca Türk vatandaşı ana veya babadan doğanlar Türk vatandaşlığını kazanma hakkına sahiptirler. Bu yolda yapılacak başvuru üzerine gösterilen ana yada babanın Türk vatandaşı olduğu ilgilinin de bu ailenin çocuğu olduğu tespiti halinde Türk vatandaşlığını kazanırlar. Bu yolla vatandaşlığın kazanılmasına ilişkin bilgi ve belgelerin eksiksiz olması halinde işlemleri makul bir süre içerisinde tamamlanmaktadır. Aksi takdirde eksik bilgi ve belgeler ilgili kurum ve kuruluşlardan temin edilmekte olup işlemin sonuçlandırılması belgelerin temin süresine göre değişmektedir.
10- Bir Türk vatandaşı ile evlilik yoluyla Türk vatandaşlığının kazanılması mümkün müdür?
3 yıldan beri Türk vatandaşı ile evli olan ve halen evliliği devam eden yabancılar Türk vatandaşlığını kazanmak üzere başvuruda bulunabilirler. Baş vuru üzerine yapılacak inceleme ve soruşturma sonucunda durumu uygun görülenler Türk vatandaşlığını kazanırlar, durumları uygun görülmeyenlerin ise talepleri reddedilir.
11- Türk vatandaşlığını muhafaza ederek yabancı bir devlet vatandaşlığına geçilebilmesi mümkün müdür?
Yabancı bir devlet vatandaşlığına geçmek üzere başvuruda bulunmanız ve bu izin verilmesine ilişkin gerekli şartları taşımanız halinde Türk vatandaşlığınızı muhafaza kaydıyla yabancı bir devlet vatandaşlığına geçmenize izin verilebilir.
12- Türk Vatandaşlığının kazanılmasına ilişkin başvurularda gerekli belgeler nelerdir?
Türk Vatandaşlığının Kazanılması ile ilgili bölümden gerekli bilgileri alabilirsiniz.
13- Türk Vatandaşlığını kazanma başvurusu sırasında yaşı küçük olmakla birlikte işlemlerin devamı sırasında reşit yaşa gelen çocuklar için ne yapılmalıdır?
Anne ve babalarına bağlı olarak vatandaşlık durumları incelenen küçük çocukların, vatandaşlık işlemleri sonuçlanmadan reşit yaşa gelmeleri halinde, müracaat makamlarına bilgi verilerek adlarına vatandaşlık dosyasının düzenlenmesi gerekir.
14- Vatandaşlık işlemlerimin makul sürede sonuçlandırılabilmesi için ne yapılabilir?
Başvuru tarihinden sonra yapılan adres değişikliklerinizi bildirmeniz, İkamet sürelerinizin yenilenmesi halinde ikamet tezkerenizin noter tasdikli bir örneğinin, medeni halinizde değişiklik olduğu takdirde buna ilişkin belgelerin, çocuğunuzun doğması halinde doğum belgesinin tasdikli birer örneklerini dilekçeniz ekinde Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne göndermeniz gerekmektedir.
15- Türk Vatandaşlığına alınma başvurum reddedilmiştir. Yeniden müracaat edebilirmiyim?
5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununda aranılan şartları taşımanız halinde ikamet ettiğiniz yer valiliğine müracaat ederek yeniden başvuru yapabilirsiniz.
16- Yeniden Türk vatandaşlığına alınmak için nereye ve hangi evraklarla başvurmam gerekir?
Yeniden Türk vatandaşlığına alınmak isteyen kişi yurt içinde ikamet ettiği yer valiliğine, yurt dışında ise dış temsilciliklere bizzat müracaat ederek düzenlenecek dosyasının Bakanlığa gönderilmesi gerekmektedir.
Türk vatandaşlığını yeniden kazanmak isteyen kişi adına müracaat makamlarınca aşağıda belirtilen belgelerden oluşan dosya düzenlenir.
a) İsteği belirten form dilekçe.
b) Müracaat makamlarınca sistemden alınan nüfus kayıt örneği.
c) Kişinin hangi devlet vatandaşı olduğunu gösteren pasaport veya benzeri belge, vatansız ise temininin mümkün olması halinde buna ilişkin belge.
d) Medeni hal belgesi
e) Kişi Türk vatandaşlığını kaybettikten sonra varsa medeni halinde meydana gelen değişikliklere ilişkin belge.
f) Evli ise eş ve çocuklarının aile bağını gösteren nüfus kayıt örneği veya benzeri belge.
g) Türk vatandaşlığını kaybettikten sonra kişinin kimlik bilgilerinde değişiklik olmuş ise bunu gösteren belge.
h) Hizmet bedelinin maliye veznesine yatırıldığını gösteren makbuz.
17-Türk Vatandaşlığına alınmak için Türkiye’de ne kadar süre ikamet etmem gerekiyor ve bu süreler içerisinde ne kadar süre yurt dışında bulunabilirim?
5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 11. maddesi ve bu Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin, Türk vatandaşlığının genel olarak kazanılması başlığı altında yer alan (b) bendi uyarınca başvuru tarihinden geriye doğru Türkiye’ de kesintisiz beş yıl ikamet etmiş olmanız gerekmektedir. Ancak, ilgili bentte öngörülen ikamet süresi Türk soylu yabancılar için 31.12.2010 tarihine kadar iki yıl olarak uygulanmaktadır. İkamet edilen süreler içerisinde altı aydan fazla yurt dışında bulunulması veya ikamet tezkeresi alınmadan kalınması ikameti kesintiye uğratır.
18-İstisnai olarak Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlığına geçmek için başvuru nasıl yapılır?
5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 12 nci maddesi, istisnai olarak Türk Vatandaşlığının kazanılması ile ilgilidir. Bahsi geçen Kanunda kişilerin istisnai olarak Türk Vatandaşlığını kazanmaları ile ilgili bizzat başvurma hususu düzenlenmemiştir.
19-Türk Vatandaşlığını kazanmak için başvuran yabancılardan Türkiye’ de öğrenim, geçici barınma, turistik seyahat, öğrenim gören çocuğuna refakat, iltica talebi tetkik edilen yabancı kişiler sıfatı ile ikametlerine izin verilen kişilerin taleplerinin rededilme nedeni nedir?
5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunun 11. maddesi ve bu Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 16. maddesinin (2) fıkrasının (c) bendi uyarınca “ yasal ikamet izni olmaksızın veya yasal olmakla birlikte Türkiye’ de yerleşme niyetini göstermeyen; sığınma iltica başvuru sahibi, sığınmacı, öğrenim, turistik, öğrenim gören çocuğuna refakat, tedavi, diplomatik veya konsüller ayrıcalıkla bağışıklık sağlayan yabancı misyon personeli kimlik kartı sahibi gibi amaçlarla ikamete bağlandığı anlaşılan” kişilerin başvurusu kabul edilmez ve bu husus yazılı olarak kendisine bildirilir. Kişinin başvurusunun kabul edilebilmesi için öncelikle geçici ikamet olarak kabul edilen ikamet tezkeresinin veriliş maksadının değişmesi (oturum, çalışma, Türk vatandaşı anne baba yanında v.b.) gerekmektedir. İkametin veriliş maksadının değişmesi halinde önceki almış olduğu ikametler (turistik ikamet hariç) ikamet süresine dahil edilir.
20-İkamet tezkeresini nereden alabilirim?
İkamet tezkerenizi ikamet ettiğiniz il Emniyet müdürlüğünden ya da Emniyet Genel Müdürlüğünden alabilirsiniz.
21-İsim denklik belgesini nasıl alabilirim?
Denklik belgesi talebinde bulunan kişinin nüfus kaydında Türk vatandaşlığını kazanmadan önceki ad ve soyadının bulunmaması halinde imzalı dilekçelerini Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne göndermeleri, varsa muhacir belgelerinin bir örneğini dilekçelerine eklemeleri gerekmektedir

Yabancılar Danışmanlık Bilgi, Türk Vatandaşlık Başvuru İşlemleri Bilgi, Türkiyede Vatandaşlık Nasıl alınır Bilgi,