İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı

Turizm ve Hizmet Sektöründe Her türlü konaklama tesisi Otel, Pansiyon, Butik otel, Apart Otel, Yıldızlı Otel, Cafe, Restaurant, Lokanta Belediye işyeri açma ve Çalışma Ruhsatı, Gıda işleme Üretim ve paketleme  tesisleri  Çalışma Ruhsatı işlemleri, Sanayi Sektörü Fabrika ve Atölye tesislerinin İşyeri Açma Ruhsatı İşlemleri, Eğitim Sektöründe Anaokulu, Kreş, İlk Öğretim ve Orta Öğretim, Kolej vb tesislerin işyeri çalışma ruhsatı ve Bakanlık İzin Belgeleri, Belediye vb Kurumlar Ruhsatı işlemleri, gibi bir çok sektörün işyeri açma süreçlerinde plan, proje, uygulamalı taahhüt ve çalışma ruhsatı işlemleri gibi bir çok konuda anahtar teslimi hizmet vermekteyiz.

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Nasıl Alınır

İşyerinin faaliyet konusuna göre ve işyerinin fiziki koşullarına göre ruhsat alımı işlemleri değişmektedir. Örnek olarak Cafe Restaurant işyeri açma ruhsatı mekanın salon, mutfak vb ünitelerinde olması gereken niteliklere ve tesisin kapasitesine göre şartlar değişkendir. Turizm Sektöründe Otel vb konaklama  tesisleri işyeri açma ruhsatı Kültür ve Turizm Bakanlığının tesislerin türü ve kapasitelerine göre aradığı şartlar değişmektedir. İmalat sanayi ve Eğitim sektöründe işyeri açma ve çalışma ruhsatı  aynı şekilde faaliyet konusu ve kapasite önemlidir. Tüm bu süreçlerin başlangıcında mutlaka Belediye işyeri açma ve çalıma ruhsatı alınması gerekir.

İşyeri açma ve çalışma ruhsatı nereden alınır

Her ilin veya İlçenin ilgili Belediyelerinde Ruhsat Müdürlükleri vardır. Faaliyet türüne göre işyeri açma ve çalışma ruhsatı alımı için gerekli olan şartlar ve belgeler mevzuatlar ile ayrı ayrı belirlenmiştir.

İşyeri açmadan önce mutlaka Belediye Ruhsat Müdürlüğüne başvurunuz

İşyerleri, faaliyetlerine başlamadan önce bağlı bulundukları yerel idarelerden izin almakla yükümlüdürler. İşletmelerin sunmaları gereken evraklar, çalışma konularına ve kapasitelerine göre değişiklik gösterir. 1. sınıf müesseselerde dikkat edilmesi gereken nokta, henüz kira kontratı yapılmadan Belediyelerinden yer seçimi uygunluk belgesinin alınması sizin faydanızadır.

GSM İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI İÇİN BELGELER
1) Gayri Sıhhi Müessese Açma Ruhsatı Başvuru Beyan Formu (ayrıntılı adres krokisi eklenecek)
2) İmar Durumu (İlçe Belediye Başkanlığından)
3) Yapı Kullanma İzin Belgesi (İlçe Belediye Başkanlığından)
4) İşletme Belgesi (Bölge Çalışma Müdürlüğünden)
5) İtfaiye Raporu (Merkez İtfaiye Müdürlüğünden)*
6) İSKİ Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı
7) Sorumlu Müdür Sözleşmesi (işletmenin faaliyet alanında mesleki yeterliliğe sahip)
8) Sorumlu Müdüre ait Diploma Sureti
9) Vergi Levhası
10) Ticaret Odasına Kayıtlı ise, Ticaret Sicil Gazetesi, Oda Kayıt Belgesi
11) Esnaf ve Sanatkârlar Odasına Kayıtlı ise, Oda Kayıt Belgesi
12) İmza Sirküleri
13) Vaziyet Planı
14) Tapu
15) Kira Kontratı (Kiracı ise)
16) Motor Beyannamesi (gerektiği durumlarda)
17) İş Akış Şeması (gerektiği durumlarda)
18) Emisyon İzin Belgesi (emisyon iznine tabi işyerlerinden) (İl Çev. ve Orm. Md.’den)
19) Kapasite Raporu (gerektiği durumlarda) (İstanbul Sanayi Odasından)
20) Doktor Sözleşmesi (çalışan sayısı 50’den fazla olan işyerlerinden)
21) Varsa basınçlı kapların, yakıt tanklarının ve vinçlerin Fenni Muayene Raporları
22) Patlayıcı madde var ise Satın Alma ve Kullanma İzin Belgesi (İl Emniyet Md.’den)

İŞ YERİNDE LPG TANKI MEVCUT İSE GEREKENLER
1) Yeraltı tankları için Katodik Kor. ve Tes.Top.Ölç.Rp. (Elk. Müh. Odası)
2) Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü görüşü 25. Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir