Türk Vatandaşlık Başvurusu Nereye Yapılır

Türk vatandaşlık başvurusu nereye yapılır

Türkiye’de yabancı uyruklu kişi ikameti, Türk kanunlarına uygun olarak bulunduğu ildeki GÖÇ İdaresi Müdürlüğünden ikamet izni belgesi alarak ikamet etmektir. Türk vatandaşlığı başvurusu yapacak olan yabancının ikamet izin belgesinin gün sayımı ilgili müdürlüğe başvuru yapılarak tespit ettirilir

 

Türk Vatandaşlık Başvurusu Nereye YapılırYabancıların vatandaşlık başvurusunda evlilik ile yolu ile başvurularda kensintisiz 3 yıllık ikamet izin belgesi ile ikamet etmiş olması gerekir. Diğer başvuru şekillerinden olan genel vatandaşlık başvurularında ise yabancı uyruklu kişinin vatandaşlık başvurusu yapmadan geriye dönük en az 5 yıllık kesintisiz ikamet izin belgesi olması gerekir.

Yabancıların Türk vatandaşlığı başvurularında gün hesaplaması yapıldığında çok önemli bir detay şart daha vardırki oda yabancı uyruklu kişi izin süresi içinde toplamda 180 günden fazla yurt dışında kalmamış olması gerekir.

Türk Vatandaşı Olma Şartları Evlilik

Türk vatandaşlığının evlenme yoluyla kazanılması, Yabancı uyruklu kişi Türk vatandaşı ile evli olması hemen ve doğrudan Türk vatandaşlığı hakkı vermez.
Türk vatandaşı ile evli olan yabancı uyruklu kişiler evliliğini sorunsuz ve düzenli olarak en az 3 yıl sürdürdükten sonra ve bu süre zarfında kanuni ikamet izin belgesini kesintisiz aldıktan sonra 4 üncü yılında Türk vatandaşlığına başvuru yapabilir.

Evlilik yolu ile Türk vatandaşlığına başvuru yapacak olan kişilerde
Aile birliği içinde yaşama şartı aranır.
Evlilik birliği ile bağdaşmayacak bir faaliyette bulunmamış olması gerekir.
Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmama,
şartları aranır.
Başvurudan sonra Türk vatandaşı eşin ölümü nedeniyle evliliğin sona ermesi halinde Türk Vatandaşlık Kanunun birinci fıkrasının (a) bendindeki şart aranmaz.
Evlenme ile Türk vatandaşlığını kazanan yabancılar evlenmenin butlanına karar verilmesi halinde evlenmede iyiniyetli iseler Türk vatandaşlığını devam ettirirler.

Türk vatandaşlığı başvurusu için gerekli olan belgeler

Türk vatandaşlığı başvurusu için gerekli olan belgeler

Evlilik yoluyla Türk vatandaşlığına geçmek için gerekli belgeler
Türk vatandaşlığının evlenme yoluyla kazanılması için gerekli evraklar

a) Türk vatandaşlığı isteğini belirten matbu form dilekçe.
b) Türk vatandaşı eşine ait olan ve yetkili müracaat makamlarınca e devlet sisteminden alınan nüfus kayıt örneği.
c) Yabancı uyruklu kişinin hangi devlet vatandaşı olduğunu gösterir pasaport veya benzeri belge gerekir.
ç) Kişinin kimlik bilgilerini gösteren doğum belgesi veya nüfus kayıt örneği gibi belgesi
d) Yabancı uyruklu kişi Türk vatandaşlığına başvurusundan geriye dönük 3 yıllık ikamet ettiği gösterir GÖÇ idaresinden alınmış olan ikamet izin belgesi.
e) Herhangi bir suç nedeniyle hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı bulunuyor ise onaylı bir örneği.
f) Kişinin doğum tarihinin ay ve günü bulunmuyorsa, doğum tarihinin tamamlanması için ülkesinin yetkili makamlarından alınmış belge, belgenin temin edilememesi halinde ise 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 39 uncu maddesi gereğince işlem yapılmasını kabul ettiğine dair imzalı beyanı.
g) Hizmet bedelinin Maliye veznesine yatırıldığını gösteren makbuz.

Evlilik yoluyla Türk vatandaşlığına geçmek için gerekli belgeler
Türk vatandaşlığının evlenme yoluyla kazanılması için gerekli evraklar

“Türk Vatandaşlık Başvurusu Nereye Yapılır” üzerine 4 yorum

  1. Merhabalar ! Ben yabancı uyruklu eşim Türk vatandaş Aile oturma izinime süresi 5/04/2019 bitiyor ne zaman vatandaşlık İçin başvuru yapabilecek

    1. Türk Vatandaşı ile evli iseniz Tür Vatandaşlığına başvurunuz ancak 3 yıl ikamet izniniz sonunda başvuru yapabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir