Kategori arşivi: Arnavutköy Belediyesi işyeri açma ruhsatı

Belediye Ruhsat Başvurusu

Belediye Ruhsat Başvurusu

Restaurant, Lokanta, Bar, Kafe vb işyerleri için Belediyelerden ruhsat başvurusu, Anaokul, Kreş, Özel okul gibi işyerleri için ruhsat başvurusu, Bay ve Bayan Kuaförü, Spor Salonları, Fabrika, imalathane, Atölye gibi tesislerin almaları gereken izin belgeleri ve ruhsat başvurusu işlemleri, Tüm bu tesislerin faaliyet konularına göre işyeri açma ve çalışma ruhsatı nasıl alacakları, başvuru için gerekli olan belgeler ve nasıl yol izleneceği, işlemlerin ne kadar süreceği sorularınıza 05337667060 nolu hattımızda bilgi alabilirsiniz.

İşletme Ruhsatı İçin Gerekli Evraklar

Mevzuat : 9207 sayılı İşyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmelik. Bu yönetmelik, sıhhi ve gayrisıhhi işyerleri ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlandırılması ve denetlenmesine dair iş ve işlemleri kapsar.

İşyeri Sıhhi Müessese ise gerekli olan belgeler evraklar.

İşyeri Ruhsatı Başvuru beyan formu

Çalışanlara ait bilgi formu (5510 sayılı kanunun 8. Maddesi)

Tapu fotokopisi ve var ise, yapı kullanma izin belgesi,

Vergi Levhası,

Kiracı ise kira kontratı (aslı)

Emlak beyanı, (Belediyeden temin edilir.

İşyeri İşletmecisi Şahıs ise;

Bağlı olduğu Esnaf Odasından Faaliyet belgesi

Esnaf sicil müdürlüğünden sicil tasdiknamesi,(Açılmak istenen İşyerinin adresine ait)

İki adet vesikalık resim,

İşyeri İşletmecisi Şirket ise ;

Ticaret Sicil Gazetesi (Açılmak istenen İşyerinin adresine ait)

Ticaret Faaliyet Belgesi

Ticaret Sicil Tasdiknamesi

İmza Sirküleri,

İtfaiye raporu (gerektiren işletmelerden) gerektirmeyen işletmelerden yangın önlemlerinin alındığına dair bir adet 6 Kg yangın söndürme cihazı faturası (Bu miktar işyerinin metrekare büyüklüğüne göre değişiklik gösterebilir.)

Ustalık belgesi gerektiren işletmelerden ustalık belgesi, (3308 sayılı kanun Mad.30)

Not: İşin nev’ine göre ayrıca bilgi belge istene bilinir. İşyerinin devri halinde Noter devir sözleşmesi talep edilir. Devir alınan ruhsatın aslı ile Başkanlığımıza müracaat edilmesi gerekmektedir.

Umuma Açık İstirahat ve Eğlence yerleri için gerekli belgeler evraklar,

İşyeri Ruhsatı Başvuru beyan formu.

Çalışanlara ait bilgi formu (5510 sayılı kanunun 8. Maddesi) forum için tıklayınız.

Tapu fotokopisi ve yapı kullanma izin belgesi,

Vergi Levhası
Kiracı ise kira kontratı (aslı)

Emlak beyanı, (Belediyeden temin edilir)

İşyeri Ruhsatı Umuma Açık İstirahat ve Eğlence yerleri ücret tarifesi.

İşyeri Sahibi Şahıs ise;

Bağlı olduğu Esnaf Odasından Faaliyet belgesi

Esnaf sicil müdürlüğünden sicil tasdiknamesi,(Açılmak istenen İşyerinin adresine ait)

İki adet vesikalık resim,

İşyeri Ruhsarı Şirket ise;

Ticaret Sicil Gazetesi (Açılmak istenen İşyerinin adresine ait)

Ticaret Faaliyet Belgesi

Ticaret Sicil Tasdiknamesi

İmza Sirküleri,

Mesul Müdür Sözleşme beyanı,

İtfaiye raporu,

İçkili Restaurant ve Lokantalardan Aşçılık belgesi veya gıda teknikeri, gıda mühendisi vb. diploma sureti.

Çalışanların adı soyadı, T.C Kimlik numarası, adli sicil belgesi, bulaşıcı hastalığı olmadığına dair beyan formu,

Muvafakatname ( Kat mülkiyeti kanunu kapsamında tapu kaydında işyeri olarak gözüken bağımsız bölüm için kat maliklerinin oy çokluğu kararı, tapu kaydında mesken olarak gözüken bağımsız bölüm için kat maliklerinin oy birliği kararı)

Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri; Patlayıcı, parlayıcı, yanıcı ve benzeri tehlikeli maddeler üretilen, satılan, kullanılan, depolanan yerler ile gaz dolum tesislerine mevzuatın öngördüğü uzaklıkta bulunması gerekmektedir.

Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinden meyhane, bar, kahvehane, kıraathane, elektronik oyun merkezi ile açıkta alkollü içki satılan işyerlerinin okul, yurt, mabet bina ve tesislerine mevzuatın öngördüğü uzaklıkta (Kapıdan kapıya en az yüz metre mesafede) bulunması gerekmektedir.