Türk Vatandaşlığı Nasıl Alınır

Türk Vatandaşlığı Nasıl Alınır

Türkiye de en son çıkan yasa ile Yabancıların Türk vatandaşlığına başvurularında bir çok imkan getirildi. Öncelikle Yatırım yapabilecek kapasitede olan yabancıların Türkiye’ye gelmeleri Ekonomi için önemlilik arz etmekteydi. Bu gerekçe ile yatırım yapabilecek yabancılara Türk vatandaşlığı başvuru işlemlerinde bir çok alternatif kolaylıklar getirilmiştir.

Türk Vatandaşlığı Başvurusu Nasıl Yapılır

Türk vatandaşı ile evli olan yabancıların 3 yıl kesintisiz ikamet izni almaları sonucunda son yıl yani 4 üncü yıl alınmış olan ikamet izin belgesi sürecinde Türk vatandaşlığına başvuru yapabilme imkanı vardır.

Türkiye’de genel olarak Türk vatandaşlığına başvuru yapabilme seçeneği ise; Gerek çalışma izni alarak gerekse de ikamet izni alarak Türk vatandaşlığına başvuru şekli konu açıklaması ise Yabancı bakıcı olarak çalışma izni almış olan yabancıların Türk vatandaşlığı başvurusu veya yine Türkiye’de Çalışma Bakanlığından her hangi bir tüzel kişilikte yabancı personel olarak veya şirket ortağı olarak kesintisiz 5 yıllık çalışma izni alan yabancılar Türk vatandaşlık başvurusunu 5 inci yılın sonunda 6 ıncı yılın çalışma izni belgesini aldıklarında Türk vatandaşlığına başvuru yapabilme imkanı bulurlar.

Türk Vatandaşlığına Başvuru

Yabancı yatırımcıların ülkemizde konut, daire vb gayrimenkul alımları ile Türk vatandaşlığına başvuru yapabilmeleri seçenekleri vardır. 28.04.2018 tarihi güncel olan mevzuatlar ile Türkiye’de en az 1 milyon ABD Doları gayrimenkul konut, bina, daire satın alan yabancılar almış oldukları gayrimenkulu en az 3 yıl satamamak üzere taahhütte ve tapu üzerine şerh koyduran yabancılar Türk vatandaşlığına başvuru yapabilirler.

Yabancı yatırımcı olarak Türkiye de asgari 2 milyon ABD doları yatırım yapan yabancılarda Türk vatandaşlığına başvuru yapabilirler. Yapılacak olan yatırımın T.C Ekonomi Bakanlığınca ve diğer ilgili Bakanlıklarca ön izin alarak ve yapılan yatırımın değer tespitinin resmi olarak rapor edilmesi ve gerekli resmi makamın oluru ile Tük Vatandaşlığına geçiş başvurusu yapabilir.
Yine aynı mevzuatlarda yer alan asgari 3 milyon ABD doları Banka mevduat hesabı açmış olan yabancılarda Türk vatandaşlığına başvuru yapabilirler.Bu dudumda bankada mevduat açan yabancılar 3 yıl süre ile bu mevduatlarını bozdurmayacaklarını taahhüt etmeleri gerekir. Yabancı yatırımcı vatandaşlık başvurusu yapmadan önce bu durumunu belgeleyecek gerekli olur yazılarını izinleri alması gerekir.

Türk vatandaşlığına başvuru yapan yabancıların 18 yaşından küçük çocukları ve eşi aynı haklardan yararlanarak Türk vatandaşlığına başvuru yapabilirler.

Türk Vatandaşlığına Başvuru Şartları

Sonuç itibari ile yabancıların Türkiye’de uzun süreli kalabilmeleri veya Türk vatandaşlığına başvuru yapabilmelerinin asgari şartları vardır. kendi ülkesindeki ekonomik sıkıntılardan veya demokrasi haklarının olmaması yönetimde totaliter rejimlerin olması uluslar arası göçü zorlamaktadır.
Günümüzde gerek Afrikadan gerek uzak doğudan ve Arap ülkelerinden bir çok yoksul ülke vatandaşları bizim ülkemiz gibi biraz daha ekonomisi daha iyi olan ve insan hak ve özgürlükleri gelişmiş olan Ülkelere göç hızla artmaktadır. her geçen yıl artan bu göç dalgası diğer ülkelerinde ekonomisine ve toplumsal huzuruna tehdit olarak yansımaktadır.

Bu anlamda yabancı uyrukluların Türk Vatandaşlığına başvuru yapabilmelerinin şartları vardır. bunlardan genel kabul göre mantıksal bakış açısı ile özetler isek.
1) Yabancı kişinin mutlaka nitelikli kişi olması gerekir.
2) Yabancı kişinin eğitimli ve kültürlü olması gerekir.
3) Türk vatandaşlığına başvurularda yabancı kişinin Türk ekonomisine katkıda bulunacak derecede olması gerekir.
4) Gayri Menkul alarak Türk vatandaşlığına başvuru yapacak olan yatırımcıların 1 milyon dolar mülk alarak vatandaşlığa başvuru yapabileceğini biraz önce yazmıştık.
5) Yine yukarıda bahsettiğimiz gibi genel olarak Türk vatandaşlığına başvuru yapılabilmesi için yabacı kişin 5 yıllık kesintisiz ikamet izni veya çalışma izni almış olması gerekir.
6) Tük vatandaşı ile evli ise Türk vatandaşlığına başvurularda düzenli ve aile birliğini korur şekilde en az 3 yıllık evlilik şartı aranmaktadır.
7. Türk vatandaşlığı başvurusu kabul olan yabancıların sağlık raporu olması gerekir.
5. Yine Türk vatandaşlığı başvurularında adli sicil temiz kaydı aranır keza yabancı kişinin topluma uyumlu saygılı ve sorumluluk sahibi olması gerekir.
6. Türk vatandaşlığına başvuru yapan yabancıların işlemleri sürer iken yapılan mülakatta yeterli derecede Türkçe konuşabiliyormu durumuna bakılır.
7. Türk vatandaşlığına başvuru yapabilecek olan kişilerde gelir durumuna bakılır.

Türk Vatandaşlık Başvurusu Nereye Yapılır

Türk vatandaşlık başvurusu nereye yapılır

Türkiye’de yabancı uyruklu kişi ikameti, Türk kanunlarına uygun olarak bulunduğu ildeki GÖÇ İdaresi Müdürlüğünden ikamet izni belgesi alarak ikamet etmektir. Türk vatandaşlığı başvurusu yapacak olan yabancının ikamet izin belgesinin gün sayımı ilgili müdürlüğe başvuru yapılarak tespit ettirilir

 

Türk Vatandaşlık Başvurusu Nereye YapılırYabancıların vatandaşlık başvurusunda evlilik ile yolu ile başvurularda kensintisiz 3 yıllık ikamet izin belgesi ile ikamet etmiş olması gerekir. Diğer başvuru şekillerinden olan genel vatandaşlık başvurularında ise yabancı uyruklu kişinin vatandaşlık başvurusu yapmadan geriye dönük en az 5 yıllık kesintisiz ikamet izin belgesi olması gerekir.

Yabancıların Türk vatandaşlığı başvurularında gün hesaplaması yapıldığında çok önemli bir detay şart daha vardırki oda yabancı uyruklu kişi izin süresi içinde toplamda 180 günden fazla yurt dışında kalmamış olması gerekir.

Türk Vatandaşı Olma Şartları Evlilik

Türk vatandaşlığının evlenme yoluyla kazanılması, Yabancı uyruklu kişi Türk vatandaşı ile evli olması hemen ve doğrudan Türk vatandaşlığı hakkı vermez.
Türk vatandaşı ile evli olan yabancı uyruklu kişiler evliliğini sorunsuz ve düzenli olarak en az 3 yıl sürdürdükten sonra ve bu süre zarfında kanuni ikamet izin belgesini kesintisiz aldıktan sonra 4 üncü yılında Türk vatandaşlığına başvuru yapabilir.

Evlilik yolu ile Türk vatandaşlığına başvuru yapacak olan kişilerde
Aile birliği içinde yaşama şartı aranır.
Evlilik birliği ile bağdaşmayacak bir faaliyette bulunmamış olması gerekir.
Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmama,
şartları aranır.
Başvurudan sonra Türk vatandaşı eşin ölümü nedeniyle evliliğin sona ermesi halinde Türk Vatandaşlık Kanunun birinci fıkrasının (a) bendindeki şart aranmaz.
Evlenme ile Türk vatandaşlığını kazanan yabancılar evlenmenin butlanına karar verilmesi halinde evlenmede iyiniyetli iseler Türk vatandaşlığını devam ettirirler.

Türk vatandaşlığı başvurusu için gerekli olan belgeler

Türk vatandaşlığı başvurusu için gerekli olan belgeler
Türk vatandaşlığı başvurusu için gerekli olan belgeler

Türk vatandaşlığı başvurusu için gerekli olan belgeler

Türk vatandaşlığı başvurusu için gerekli olan belgeler

Türk vatandaşlığı başvurusu için gerekli olan belgeler

Evlilik yoluyla Türk vatandaşlığına geçmek için gerekli belgeler
Türk vatandaşlığının evlenme yoluyla kazanılması için gerekli evraklar

a) Türk vatandaşlığı isteğini belirten matbu form dilekçe.
b) Türk vatandaşı eşine ait olan ve yetkili müracaat makamlarınca e devlet sisteminden alınan nüfus kayıt örneği.
c) Yabancı uyruklu kişinin hangi devlet vatandaşı olduğunu gösterir pasaport veya benzeri belge gerekir.
ç) Kişinin kimlik bilgilerini gösteren doğum belgesi veya nüfus kayıt örneği gibi belgesi
d) Yabancı uyruklu kişi Türk vatandaşlığına başvurusundan geriye dönük 3 yıllık ikamet ettiği gösterir GÖÇ idaresinden alınmış olan ikamet izin belgesi.
e) Herhangi bir suç nedeniyle hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı bulunuyor ise onaylı bir örneği.
f) Kişinin doğum tarihinin ay ve günü bulunmuyorsa, doğum tarihinin tamamlanması için ülkesinin yetkili makamlarından alınmış belge, belgenin temin edilememesi halinde ise 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 39 uncu maddesi gereğince işlem yapılmasını kabul ettiğine dair imzalı beyanı.
g) Hizmet bedelinin Maliye veznesine yatırıldığını gösteren makbuz.

Evlilik yoluyla Türk vatandaşlığına geçmek için gerekli belgeler
Türk vatandaşlığının evlenme yoluyla kazanılması için gerekli evraklar